Otázky a odpovědi

 

Poslal jsem Vám svůj životopis a neobdržel jsem žádnou reakci. Je vše v pořádku?

Děkujeme za Váš zájem a prosíme Vás o pochopení, jelikož každý den přichází do naší společnosti velké množství žádostí o zaměstnání. Nebudeme-li Vás kontaktovat do 2 týdnů od obdržení Vašeho životopisu, byla ve výběrovém řízení dána přednost jinému kandidátovi.

Z jakých kroků se skládá výběrové řízení?

Výběrové řízení je rozděleno do tří kol. První kolo začíná pohovorem s personálním managerem. Následuje druhé kolo výběrového řízení formou interaktivního semináře, do kterého jsou pozváni pouze vyhovující uchazeči z prvního kola. Třetí kolo spočívá ve vyplnění psychotestu. Po vyhodnocení se dozvíte, zda jste uspěli či nikoliv.

Jaké výhody SIGNAL TRADE nabízí?

SIGNAL TRADE nabízí svým pracovníkům řadu výhod.

  • vánoční prémie
  • 13. plat
  • pravidelné každoměsíční bonusy za dobře odvedenou práci
  • pravidelné odpočinkové a sportovní firemní akce
  • sickday -  zdravotní volno jeden den v měsíci
  • moderní technické vybavení kanceláře
  • mobilní telefon
  • notebook
  • vzdělávací program pro všechny pracovníky společnosti

Mohu poslat svůj životopis běžnou poštou na papíře?

Budeme rádi, když nám svůj životopis doručíte v elektronické podobě (), nebo využijete náš kontaktní formulář. Tímto způsobem doručení Vám garantujeme, že jste byli skutečně zařazeni do výběrového řízení na danou pozici.

K čemu budou použity mnou poskytnuté osobní informace v rámci životopisu?

Zajímají nás detailní informace týkající se Vašich znalostí a zkušeností, abychom byli schopni vybrat vhodné kandidáty pro danou pozici. Vaše životopisy budou sloužit jako základ pro případné pozdější pohovory. Samozřejmě se všemi informacemi, které nám poskytnete, bude nakládáno jako s velmi důvěrnými.

Jak se mohu ucházet o práci v SIGNAL TRADE?

U nás preferujeme žádosti v elektronické podobě.

V případě Vašeho zájmu o práci v naší společnosti nám  zašlete Váš životopis s průvodním dopisem na emailovou adresu nebo využijte našeho kontaktního formuláře.

Všechny Vámi zaslané údaje budou považovány za přísně důvěrné. V případě našeho zájmu bude odezva do jednoho týdne.

Zpět

Kontaktní formulář

* Povinné položky

Uchazeč o zaměstnání zasláním svého životopisu souhlasí s tím, že jeho osobní údaje obsažené v životopisu budou uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a budou v tomto rozsahu uloženy v databázi uchazečů ve společnosti SIGNAL TRADE s.r.o., a to po dobu jednoho roku. Tyto údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem případného budoucího výběru pracovníka z řad uchazečů a za tímto účelem mohou být zpřístupněny vedení společnosti SIGNAL TRADE s.r.o. Zároveň tímto bere uchazeč na vědomí, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně a potvrzuje, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné. K ochraně důvěrných osobních údajů uchazečů využívá společnost SIGNAL TRADE s.r.o bezpečnostní opatření odpovídající citlivosti těchto informací. Udělený souhlas může uchazeč kdykoli odvolat dopisem doručeným společnosti SIGNAL TRADE s.r.o. Má také právo přístupu ke svým osobním údajům, a to v sídle společnosti, a má právo na opravu osobních údajů. Uchazeč, který zjistí, nebo se domnívá, že společnost SIGNAL TRADE s.r.o provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uchazeče nebo v rozporu se zákonem, může požádat společnosti SIGNAL TRADE s.r.o. o vysvětlení, může požadovat, aby společnost SIGNAL TRADE s.r.o odstranila takto vzniklý stav, a/nebo se může se svým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pátek 14. června 2024 Praha 06:43,New York00:43